Center for Specialundervisning for Voksne udvider

Januar 2015 bliver dørene til en ny afdeling på CSV slået op. CSV Kommunikation & teknologi, som afdelingen kommer til at hedde, hjemtager nu de opgaver, der tidligere lå i Region Syddanmarks Center for Kommunikation på syns-, tale-, høre- og teknologiområdet.

Voksne borgerne i Vejle Kommune kan pr. 5.1.2015 få professionel rådgivning og undervisning indenfor syns-, tale- og høreområdet på Solsikkevej, hvor CSV holder til. Ligeledes kan børn, der er registreret i synsregistret, få hjælp af børnesynskonsulenten. I enkelte tilfælde kan også børn få hjælp til teknologiske kommunikationsløsninger. Fremover er det her borgerne skal henvende sig, hvis de oplever vanskeligheder i forhold til syns-, høre- eller talevanskeligheder, der begrænser dem i at deltage aktivt i deres eget liv.

For at sikre fortsat høj ekspertise på områderne bliver CSV Kommunikation & Teknologi en del af et vidtspændende fagligt netværk i trekantsområdet. CSV Kommunikation & Teknologi i Vejle og CSV Kommunikation i Kolding skal eksempelvis samarbejde om opgaveløsningen.

 

Forstander: "Smidige løsninger for kommunens borgere"

Forstander Uffe Carlsen og afdelingsleder Pernille Norbeck har høje ambitioner om CSV Kommunikation & Teknologi. Drømmen er at etablere et kommunikationscenter hvor borgerne, den faglige stolthed og arbejdsglæden er i centrum.

”Med lige dele ydmyghed og mod skal der være plads til at nytænke og reflektere over gængse måder at gå til denne store opgave på”, udtaler Uffe Carlsen.

”Det her er en unik mulighed for at starte på en frisk og skabe smidige og ubureaukratiske løsninger for Vejle Kommunes borgere” fortsætter han.

 

5. januar åbnes dørene
Mandag den 1. december bød Uffe Carlsen og Pernille Norbeck således otte nye konsulenter, en hørevejleder og en administrativ medarbejder velkommen på Solsikkevej. ”Vi har fået sat et rigtigt stærkt og erfarent hold, og vi glæder os alle til at tage imod borgerne”, udtaler Pernille Norbeck.

 

December står på klargøring og forberedelser, så de 5. januar kan åbne telefonen, mailen og ikke mindst dørene for borgerne.

 

Kontakt pr. 5. januar 2015:

 

CSV Kommunikation & Teknologi

Pedersholms Allé 50

7100 Vejle

Tlf. 76 81 55 50

Mail: [email protected]

Åbningstider: mandag-torsdag 8.30-15, fredag 8.00-14-00

 

Træffetid hørekonsulenter:

 

Mandag-torsdag 8.30 - 9.30 på tlf. 76 81 55 60 SMS: 24 89 88 40

 

Træffetid synskonsulent på voksenområdet:

 

Tirsdag og torsdag 8.30-10.00 på 76 81 55 70

 

Kontaktinformation:

Forstander Uffe Carlsen, tlf.: 21754384. Mail: [email protected]

Afdelingsleder Pernille Norbeck, tlf.: 311 56 369. Mail: [email protected]