Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

OBS! Vores hjemmeside er pr. 1.11.2017 flyttet til csv.vejle.dk

Billedet på sidehoved

Kommunikation & Teknologi

Hos CSV Kommunikation & Teknologi hjælper vi borgere, der har specifikke funktionsnedsættelser inder for syns-, tale,- og høreområdet. Der er tale om rådgivning, vejledning og specialundervisning også inden for hjælpemidler og særligt IKT. Vores overordnede målsætning er at støtte op om, at vores borgere kan klare sig så godt og selvstændigt som muligt. Målgruppen inkluderer også børn, der er tilmeldt Synsregistret, samt børn der har brug for særlige teknologiske kommunikationsløsninger. 

Vi er stolte medlemmer af Dansk Tale Høre Syn "DTHS".

DTHS er en landsdækkende sammenslutning ledere af offentlige institutioner, der varetager rehabiliterings- og specialpædagogiske opgaver primært for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område.

DTHS behandler fælles anliggender med det formål at fastholde, styrke og videreudvikle fagligheden på området.

Høre

Har du brug for hjælp til at kommunikere på grund af høre-vanskeligheder?
Har du høre-vanskeligheder, som påvirker din evne til at kommunikere og deltage aktivt i din hverdag, er det her du søger hjælp. Høreafdelingen er for voksne med høre-nedsættelser.

Hvordan får du hjælp?
Du kan selv henvende dig, eller du kan få en pårørende, en læge, et PPR-kontor eller en sags-behandler til at kontakte os for dig.

Kontakt
CSV Kommunikation & Teknologi
Pedersholms Allé 50
7100 Vejle
Mail: [email protected]
SMS: 24 89 88 40

Hørekonsulenterne træffes
mandag-torsdag mellem 08.30 og 09:30
på tlf. 76 81 55 60

Læs mere her

Tale

Har du taleproblemer, som påvirker din evne til at kommunikere i din dagligdag, er det her du søger hjælp.

Talevanskeligheder kan have mange afsæt og årsager.

Vi hjælper voksne, der har tale- og kommunikationsproblemer enten pga. sygdom fx. en hjerneskade, cancer eller lammelse af et stemmebånd. Hvis du bruger stemmen forkert eller har et uhensigtsmæssigt læsp eller andre udtalevanskeligheder, kan du ligeledes få undervisning og hente rådgivning hos os.

Børn, der har behov for kompenserende, særlige, teknologiske kommunikationmshjælpemidler kan ligeledes blive hjulpet her.

Kontakt

CSV Kommunikation & Teknologi
Pedersholms Allé 50
7100 Vejle
Mail: [email protected] 
76 81 55 50

Læs mere her
 

 

Syn

Kommunikation & Teknologi
Har du synsvanskeligheder, som begrænser dig i at få hverdagen til at fungere på lige fod med andre mennesker, er det her du søger hjælp. Vi hjælper alle voksne, der er blinde eller har et nedsat syn. Ligeledes hjælper vi børn, der er registreret i børneregisteret.

Hvordan får du hjælp?
Den første kontakt med en synskonsulent fra CSV Kommunikation & Teknologi sker ofte efter henvendelse fra en læge, andet sundhedspersonale, en sagsbehandler eller andre fagpersoner. Du kan også selv henvende dig eller få en pårørende til at tage kontakt til os.
Inden du kontakter os, skal du konsultere en øjenlæge for at få at vide, hvorfor du ser dårligt. Måske kan årsagen behandles. Du skal også have undersøgt hos en optiker, om du har brug for nye briller.

Kontakt
CSV Kommunikation & Teknologi
Pedersholms Allé 50
7100 Vejle
Tlf.: 76 81 55 50
E-mail: [email protected]

Telefontid voksensyn:

Tirsdag og onsdag 8:30-10:00 på tlf. 76 81 55 70.

Læs mere her